PROIZVODNJA - Ostalo

Ostalo

PNEUMATSKI VENTILATOR

Ventilatori visokog pritiska imaju primenu u instalacijama pneumatskog transporta mliva u objektima za preradu zrna kao sto su : mlinovi, fabrike stocne hrane, pekare, pivare, I slično.
Takođe mogu naći primenu i kod pneumatskog transporta svih drobljenih materijala kao što su granulati plastike, cement, kreč, metalni opiljci, drveni opiljci i slično.
Ventilatori visokog pritiska se odlikuju stabilnim tehničkim karakteristikama, niskim nivoom buke i visokim stepenom korisnosti.
Konstrukcija ventilatora je jednostavna sa širokim dijapazonom tehničkih karakteristika, položaja i oblika ugradnje.
Područje primene za:
Pritiske P = 3500 – 9000 Pa
Protok Q = 0,4 – 5 m3/sec.

USTAVA
Osnovna namena ustave je izuzimanje i doziranje praškastih materijala u prehrambenoj industriji kao što su mlinska postrojenja, fabrike testenine, pekare, fabrike stočne hrane i sl. Mogu se koristiti za izuzimanje i doziranje i u drugim industrijama, u sistemima za otprašivanje, fabrikama duvana, livnicama, oštračnicama reznog alata i sl.
Postavlja se u tehnološkom procesu ispod uređaja ili mašina (ciklona, filtera, ćelija praškastih materijala) za prevođenje praškastih materijala između dve radne sredine sa različitim radnim pritiscima.

Podelite ovo sa prijateljima: